Гърчове при бебета и деца

Гърчове при бебета и деца

Гърчовете (convulsiones) представляват неволеви тонични, клонични или клонично–тонични (смесени) съкращения на отделни мускулни групи или цялата напречнонабраздена мускулатура със или без промяна в съзнанието.

Причини за гърчове при бебета и деца

1.     Органично обусловените гърчове при бебета и деца се наблюдават при родови и битови травми на ЦНС, менингити, енцефалити, хидроцефалия, мозъчни тумори, мозъчни кръвоизливи и др.

2.     Функционални гърчове са тези, при които в мозъка не се установяват морфологични изменения. Най–чести причини за такива гърчове при бебета и деца са:

 • временните смущения в кръвоснабдяването на мозъка – хиперемия, оток, съдови спазми, причиняващи хипоксия
 • токсични увреждания от медикаменти – кофеин, камфора, коразол, антидепресанти
 • биохимичните изменения в кръвта – алкалоза, хипогликемия, хипокалциемия, хипонатриемия
 • фебрилни гърчове, които са характерни за възрастта от 6 месеца до 3-4 години, настъпващи при температура над 38-39оС. Трябва да се има предвид, че около 5% от считаните за фебрилни гърчове впоследствие се оказват епилептични, провокирани от температурното състояние на детето

3.     Епилепсията (първична и симптоматична), се характеризира с рецидивиращи гърчове от клоничен, тоничен или клонично–тоничен характер.

За повече информация прочети Епилепсия

Симптоми на гърчове при бебета и деца

Гърчовете при бебета и деца могат да протекат само като тонични или клонични, но в повето случаи двете компоненти са смесени. Обикновено генерализираните гърчове започват като тонични и завършват с клонична фаза, но е възможно и обратното.

 • Тоничният гърч настъпва внезапно. Първоначално погледът на детето започва да блуждае, след това очните ябълки се обръщат нагоре или встрани. Главата се отмята назад, тялото се вдървява, като ръцете се свиват в лактите и прибират към тялото, а краката се изпъват. Челюстите се затварят плътно, дишането става неравномерно. Може да настъпи и апноична пауза, сърдечната дейност се забавя. Кожата в началото е бледа, а по–късно става цианотична. Тази фаза продължава около една минута, след което последва дълбоко и шумно дишане.
 • Клоничният пристъп започва с потрепвания на лицевата мускулатура, последвани от клонични съкращения на крайниците. Дишането става шумно, появява се пяна от устата, която при прехапване на езика е кървава. Цианозата преминава, а пулсът се учестява. Възможно е да има и изпускане по малка или голяма нужда.

Лечение на гърчове при бебета и деца

При отсъствие на лекаря или до неговото пристигане медицинската сестра може да инжектира мускулно диазепам или фенобарбитал. Ако има достатъчно основания гърчът да се приеме за фебрилен, се прилагат обвивания с мокра студена кърпа или чаршаф до спадане на температурата под 38оС. Лекарят може да назначи и други медикаменти, както и лумбална пункция, която има диагностична цел и служи за понижаване на вътречерепното налягане. Прогнозата на гърчовете при бебета и деца зависи от заболяването, което ги е причинило. Възпалителните заболявания (менингити, енцефалити) се лекуват успешно при навреме поставена диагноза, а обемните процеси (мозъчни тумори) – чрез неврохирургична операция.

Менингит при деца – симптоми и лечение

Менингит при деца – симптоми и лечение

Острият менингит (meningitis acuta) представлява възпаление на мозъчните обвивки. В зависимост от причинителя и характера на възпалителния ексудат той бива серозен, фибринозно-гноен или гноен. Гнойният менингит се причинява от гноеродни микроорганизми – менингококи, пневмококи, спирохети. При туберкулоза менингитът е с фибринозен характер и при ненавременно и неправилно лечение има тежки последици.

Симптоми при менингит

Общоифекциозни симптоми
 • тежко общо състояние
 • повишена температура
 • безапетитие
Симптоми на повишеното вътречерепно налягане, поради увеличена продукция на ликвор
 • главоболие, което при кърмачета се манифестира с плач, неспокойствие и т.нар. “мозъчен писък”
 • повръщане
 • напрегната фонтанела
 • застойни папили
Симптоми на менингорадикулерно дразнене – в тежките случаи детето заема типично положение в леглото.
 • вратна ригидност
 • хиперстезия
 • положителни признаци на Кернинг и Брудзински
 • гърчове, при малки деца
Симптоми от страна на ликвора
 • повишено ликворно налягане
 • положителни реакции на Панди и Павлович при серозните и на Ривалта при гнойните менингити
 • увеличен брой на клетките, които при серозните менингити са лимфоцити, а при гнойните – неутрофилни левкоцити

Съмнението за менингит изисква незабавно изследване на ликвора чрез лумбална, рядко чрез субокципитална пункция!

Лечение на менингит

Децата с менингит се настаняват задължително в болница. Гнойните менингити се лекуват с широкоспектърни анитибиотици, приложени най–често венозно, и симптоматични средства срещу температурата и гърчовете. Прогнозата зависи от причинителя, своевременно поставената диагноза и адекватното лечение. Тя е добра при серозен менингит и лоша при гноен менингит у новородени. Често след прекаран менингит остават остатъчни явления като епилепсия, спастични парализи и изоставане в умственото развитие.

Повече по темата прочети Менингит

Енцефалит – симптоми и лечение

Енцефалит – симптоми и лечение


Острият енцефалит (encephalitis acuta) представлява възпаление на главния мозък. Заболяването може да протече като чист енцефалит или когато в процеса се въвличат и мозъчните обвивки – менингоенцефалит.  Основна роля във възникването на енцефалита играят вирусите с изразен невротропизъм – ентеровируси, миксовируси, а също така и вирусите на детските обривни инфекции – рубеола, морбили и варицела. Гнойният енцефалит води до оформянето на мозъчен абсцес. Възпалителният процес при енцефалит може да се локализира преимуществено в сивото мозъчно вещество (полиоенцефалит), само в бялото (левкоенцефалит) или и двете (паненцефалит). Особеностите в лоаклизацията обуславят и различните симптоми и тежестта на заболяването.

Симптоми на енцефалит

Най–често енцефалитът започва остро и се проявява с повишена температура, генерализирани гърчове и промяна в съзнанието до пълна кома. Възможна е и огнищна неврологична симптоматика, която трудно може да се прецени поради коматозното състояние. Рядко енцефалитът започва постепенно – със смущение в равновесието, нарушение на говора, халюцинации, неадекватни психични реакции. Промени в ликвора при енцефалит не винаги се установяват. Те са налице тогава, когато във възпалителния процес са въвлечени и мозъчните обвивки, т.е. при менингоенцефалит. В тези случаи в ликвора се откриват лимфоцити.

Лечение на енцефалит

Лечението се провежда с плазма, гама–глобулини, имуностимулатори, гликокортикоиди, витамини (най-вече витамин В12) и симптоматични средства срещу повишената температура и гърчовете.  Прогнозата зависи от причинителя, тежестта на поражението и засегнатите участъци на мозъка. След прекаран енцефалит често остават трайни последици – спастични парези, изоставане в умственото развитие и симптоматична епилепсия.

Повече по темата прочети Енцефалит

Епилепсия при деца – симптоми, лечение и лекарства

Епилепсия при деца – симптоми, лечение и лекарства

Епилепсията (epilepsia) обхваща група заболявания, характеризиращи се с рецидивиращи пристъпи на гърчове от различен характер, съпроводени със загуба на съзнание. Различават се идиопатична епилепсия, при която причината е неизвестна, и симптоматична епилепсия – с доказана причина.

Форми и симптоми при епилепсия

Голям припадък (grand mal)

Това е най-честата форма на епилепсия, изразяваща се в генерализирани гърчове от клонично–тоничен тип, съпроводени със загуба на съзнание. Такъв гърч обикновено се последва от продължителен сън.

Epilepsia1 Епилепсия при деца – симптоми, лечение и лекарства

Епилепсия, тоничен гърч

Малък припадък (absence, petit mal)

Той представлява краткотрайно откъсване на съзнанието от средата. Детето спира определено движение, втренчва погледа си и след малко продължава действието си.

Синдром на West

Среща се у деца до едногодишна възраст. Най–често настъпва след родова травма. Изявява се чрез серии от гърчове, протичащи с трепкане като при удар от електрически ток, сгъване на ръцете и навеждане подобно на мюсюлмански поздрав. Настъпва прогресивно изоставане в умственото развитие. Диагнозата се потвърждава от характерната ЕЕГ картина.

Огнищни гърчове (тип Jackson)

Изявяват се чрез клонично–тонични гърчове на мимическата мускулатура или отделен крайник.

Темпорална епилепсия

Тя протича с главоболие, остро чувство на глад, дъвчене, преглъщане, гримасничене.

Диенцефална епилепсия

Нарича се още епилептични еквиваленти, които са под форма на периодично главоболие, болки в корема, повръщане, температура. Характерно е за нея е, че след подобни прояви децата са отпаднали или заспиват, а ЕЕГ е патологична.

Лечение на епилепсия

Лечението се провежда в зависимост от формата на епилепсия с някое от следните противогърчовите лекарства - фенобарбитал, стазепин, депакин, суксилеп, а при синдрома на West със синактен и радедорм. Поради това, че най-често причината за това заболяване е интранатално увреждане, профилактиката на епилепсията е свързана предимно с опазване на новороденото от асфикция и вътречерепни кръвоизливи при раждането.

Използването на материали от Zdrave-Bg.org задължително става с използване на реален линк към материала! Сайтът не носи отговорност за достоверността на статиите и не може да замести лекарски преглед.